Thesis Abstracts

Submit Thesis Abstract


 
Điều khiển thích nghi đối tượng phi tuyến bằng phản hồi đầu ra Abstract
Nguyễn Văn, Chí
Bộ môn Điều khiển tự động, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 
Modeling and Control of an Offshore Container Crane Abstract
Ngo, Quang Hieu
School of Mechanical Engineering, Pusan National University
 
Nghiên cứu khả năng ứng dụng kỹ thuật điều khiển thích nghi để nâng cao khả năng công nghệ của máy công cụ điều khiển số. Abstract
Trần, Khiêm Văn
Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định
 
Điều khiển robot tự hành trên cơ sở định vị theo dữ liệu tham chiếu dạng bản đồ Abstract
Tăng, Nam Quốc
Mechatronics Department, Faculty of Aerospace Engineering, Le Qui Don Technical University (Military Technical Academy)
 
Multi-Server Markov Queueing Models: Computational Algorithms and ICT Applications Abstract
Đỗ, Tiến Văn
Council of Doctors, Hungarian Academy of Sciences
 
Về một phương pháp mới điều khiển mượn, khóa kênh tần số Mạng di động tế bào Abstract
Đào, Hà Mạnh
Department Of Automation Technology, Institute Of Information Technology (IOIT)
 
Some Performance and Design Aspects of Overlay Networks Abstract
Király, Csaba
Department of Telecommunications, Budapest University of Technology and Economics
 
Applied Methods for some Planning and Analysis Problems in Telecommunications Networking Abstract
Trần, Hưng Tuấn
Department of Telecommunications, Budapest University of Technology and Economics
 
Principled asymmetric boosting approaches to rapid training and classification in face detection. Abstract
Trí, Phạm Minh
School of Computer Engineering, Nanyang Technological University, Singapore
 
Vehicle Following: Control Design, Simulation and Experiments Abstract
Phạm, Tuấn Minh
School of Electrical and Electronic Engineering, Nanyang Technological University, Singapore
 
Modeling and path-tracking control for a riderless-bicycle system Abstract
Kien, Dao Trung
Cơ khí và Tự động hoá, Dayeh
 
Tối ưu hóa truy vấn dữ liệu hướng đối tượng Abstract
Châu, Trương Ngọc
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
 
MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ MỜ DẠNG LUẬT VỚI NGỮ NGHĨA DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG BÀI TOÁN PHÂN LỚP Abstract
Long, Dương Thăng
_, Viện Đại học mở Hà Nội
 
Phủ tập thô và độ đo đánh giá hiệu năng tập luật quyết định Abstract
Thuần, Nguyễn Đức
-, Trường Đại học Nha Trang
 
Phương pháp không lưới giải phương trình Poisson Abstract
Oanh, Đặng Thị
Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
 
Các phương pháp thích nghi trong lọc nhiễu tín hiệu điện tim Abstract
Hà, Hoàng Mạnh
_, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thiết bị Y tế
 
Phát triển một số thuật toán xử lý ảnh sử dụng mạng nơron tế bào Abstract
Long, Phạm Đức
Department of Automation Technology, School of Information Technology and Communication, Thai Nguyen University
 
Nghiên cứu ứng dụng mạng nơ ron tế bào CNN trong việc giải phương trình vi phân đạo hàm riêng Abstract
Thái, Vũ Đức
Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên
 
Nâng cao chất lượng điều khiển Robot có tham số bất định phụ thuộc thời gian trên cơ sở ứng dụng mạng nơron và giải thuật di truyền Abstract
Hiệp, Nguyễn Trần
Khoa Điều khiển tự động, Học viện kỹ thuật quân sự
 
Một giải thuật di truyền giải bài toán cắt vật tư một chiều với nhiều kích cỡ vật liệu thô Abstract
Phương, Phạm Thị Hoài
_, Học Viện Công nghệ Bưu chính viến thông
 
1 - 20 of 20 Items