Vietnam Journal of Chemistry

Announcements

 

Issue 5

 

Issue 5 Volume 56, 2018 has been online on 24 October 2018. pages: 533-659.

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/2018/56/5

 
Posted: 2018-11-08
 

Issues 3$4

 

Dear Collegues,

Issues 3 & 4/2018 have been published online.

 Iss3: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/56/3

Iss4: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/56/4

 
Posted: 2018-09-27
 

ANNOUNCEMENT

 
Representatives of VJC  
Posted: 2018-06-29 More...
 

Issue 2/2018

 
 Issue 2 is now published: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25728288/56/2  
Posted: 2018-05-07 More...
 

News from VJC

 

Vietnam Journal of Chemistry: A New Era with Greater

International Reach

 
Posted: 2018-04-13 More...
 

ISSN index

 

ISSNe: 2525-2321

ISSNv: 0866-7144

 
Posted: 2017-05-06 More...
 

Call for papers

 
Dear Collegues,  
Posted: 2017-05-06 More...
 

Announcement

 
For colleagues,  
Posted: 2016-08-22 More...
 

Quy chế tổ chức và hoạt động của các Tạp chí khoa học

 
Ngày 11 tháng 9 năm 2015, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các tạp chí khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam  
Posted: 2015-09-14 More...
 

Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ IV "Hoá Vô cơ - Phân bón - Đất hiếm"

 
Thông báo số 1  
Posted: 2014-10-21 More...
 
More Announcements...

Vol 55, No 6 (2017)

Table of Contents

Articles

Bui Chuong, Nguyen Huy Tung, Dang Viet Hung, Nguyen Pham Duy Linh
PDF
663
Pham Cam Nam, Vo Van Quan, Nguyen Minh Thong, Phan Thi Thu Thao
PDF
679
Huynh Minh Thuan, Duong Thanh Long, Nguyen Huynh Hung My, Phan Minh Quoc Binh, Nguyen Huu Luong
PDF
692
Doan Thanh Nhan, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Khoa Hien, Duong Tuan Quang
PDF
701
Nguyen Thuy Chinh, Nguyen Thi Thu Trang, Tran Thi Mai, Nguyen Vu Giang, Tran Huu Trung, Mai Duc Huynh, Thai Hoang
PDF
709
Nguyen Thi Kim Thoa, Ninh Khac Ban, Do Thi Trang, Tran My Linh, Vu Huong Giang, Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem
PDF
715
Le Truong Giang, Dao Thi Phuong, Quan Cam Thuy, Dao Hai Yen
PDF
720
Nguyen Thanh Tra, Nguyen Thi Thu Ha, Ba Thi Cham, Le Thi Tu Anh, Do Thi Thao, Nguyen Thi Nga, Doan Thi Mai Huong, Pham Van Cuong
PDF
724
Nguyen Thi Nhu, Quach Toan Anh, Nguyen Tien Thao
PDF
729
Dang Viet Hau, Nguyen Thanh Tam, Nguyen Thi Hoang Anh, Tran Duc Quan, Dao Duc Thien, Le Thi Hong Nhun, Bui Xuan Tinh, Nguyen Le Tuan, Tran Van Loc, Tran Van Sung, Trinh Thi Thuy
PDF
734
Truong Thi Cam Mai, Le Thi Dinh, Le Viet Huy, Nguyen Thi Thanh Chi
PDF
738
Le Nguyen Ngoc Lan, Huynh Thanh Nam, Chau Hung Cuong, Nguyen Tien Trung, Vu Thi Ngan
PDF
744
Pham Thi Hai Yen, Vu Hai Dang, Nguyen Hoang Anh, Vu Thi Thu Ha
PDF
750
Nguyen Van Ha, Ta Thi Han Hoan, Nguyen Thi To Uyen, Huynh Thanh Truc, Hiroshi Nishino
PDF
756
Ho Thi Oanh, Hac Thi Nhung, Nguyen Duc Tuyen, Lai Thi Kim Van, Trinh Hien Trung, Hoang Mai Ha
PDF
761
Nguyen Trung Dung, Le Hoc Bau, Le Quang Thao, Nguyen Dang Dat
PDF
767
Le Xuan Chien, Nguyen Quynh Chi, Nguyen Dang Dat, Nguyen Thi Thanh Chi
PDF
775
Vu Thi Hai Van, Pham Thi Nam, Nguyen Thi Thom, Nguyen Thu Phuong, To Thi Xuan Hang, Dinh Thi Mai Thanh
PDF
781
Bui Binh Ha, Nguyen Hong Hai, Pham Mai Khanh, Ta Dinh Tinh
PDF
787